Mullhytte-marken 
3:e helgen efter midsommar


Vill du vara en del av årets Mullhyttemarken?

Vi söker frivilliga som hoppar in och säljer karameller, fika, lotter, bakar i bagarstugan, bakar bröd till cafét, bygger upp marknaden.. osv

Vi behöver Dig för att kunna genomföra denna fantastiska marknad!

Kontaktuppgifter till ansvariga kommer inom kort.