Mullhytte-marken 
3:e helgen efter midsommar


Dags för årets fototävling inför Mullhyttealmanackan 2024!

Som traditionen bjuder blir det utställning och röstning på Mullhyttemarken.

 

Bilderna ska vara tagna i eller omkring Mullhyttan

Det ska vara miljöbilder, natur, bebyggelse, händelser etc. där betraktaren kan känna igen sig. Arrangerade bilder eller detaljbilder bör undvikas.

Vi söker bilder från alla årstider.

Bilderna bör vara liggande för att passa i almanacksformatet.

Det ska framgå vilken tid på året som bilden är tagen samt fotografens namn.

Bilderna ska vara i färg.

Bilderna får vara digitala eller pappers/diabilder.

Varje fotograf får lämna max 6 bilder varav max 3 kommer att tas ut till tävlingen.

De fem bilder som får flest röster kommer att publiceras i 2024 års almanacka men även andra bilder kan komma att publiceras i denna eller eller senare almanackor.

Bilderna lämnas in på ICA-träffen i Mullhyttan eller mailas till: bosse.bjork@telia.com och ska vara märkta med namn, adress och telefonnummer.

Fotografen godkänner i och med inlämnandet till tävlingen att bilderna utan ersättning publiceras i Mullhyttealmanackan och får reproduceras i sammanhang knutna till Mullhyttans bygdeförening eller Mullhyttans IF och i sammanhang där bilderna bidrar till att sprida kännedom om Mullhyttan samt att bilderna får beskäras.

Pappers/diabilder återlämnas om så önskas senare under 2023.

Bilderna ska för att säkert vara med i tävlingen  vara inlämnade senast 16 juni 2023.

 

Med hopp om många spännande Mullhyttebilder

Mullhyttans Bygdeförening och Mullhyttans IF