Mullhytte-marken 
3:e helgen efter midsommar


2023  var det 50 år sedan Mullhyttans Bygdeförening bildades.
Detta firades med en stor fest i Mullhyttan  men också med en jubileumsskrift.
Skriften belyser verksamheten under alla dessa år, både föreningens olika aktiviteter och många byggnader.
Här kan läsaren få historiska återblickar över kvarnen, sågen, fritidsgården, bygdemuseet m m men också om föreningens olika arrangemang och sociala engagemang i bygden.
Det berättas även om sådant som inte längre finns kvar i verksamheten men som gjort stort avtryck i Mullhyttan, t ex Bygdekören och minigolfbanan..
 
Skriften är rikt illustrerad med både foton och tidningsartiklar.
 
Jubileumsskriften har sammanställts av Wivianne Högman, tidigare ordförande i föreningen. Den kommer att finnas till försäljning på Mullhyttemarken i sekretariatet och i handelsboden. Pris 100 kr.