Mullhytte-marken 
3:e helgen efter midsommar


 

Ordnings- och försäljningsföreskrifter vid

Mullhyttemarken

 

Mullhyttemarken arrangeras alltid 3:e helgen efter midsommar. Lördagen är en sedvanlig knallemarknad då besökarna kan köpa ”allt mellan himmel och jord”. Söndagen är det hantverksmarknad då endast försäljning av produkter som har med hantverk att göra samt matvaror av olika slag, tillåts.

 

OBS! Vi har själva ensamrätt på ätbart såsom varm korv, karameller, hamburgare, våfflor, dricka, kaffeservering. Vi har också ensamrätt av lotterier.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet försäljare av samma sortiment.

 

 1. Hyran för bokad försäljningsplats      skall alltid betalas i förskott      enligt datum på erhållen faktura. Efter förfallodagen är rätten till      erbjuden plats förverkad.
 2. Återbud ska ske minst 14 dagar      före marknadsdagen. Därefter återbetalas inte erlagd avgift.
 3. Öppettiden för lördagen är kl. 09.00 – 17.00 och     för söndagen gäller kl. 10.00 – 16.00. Förtida nerpackning  är inte tillåten utan särskilt tillstånd från knalleansvarig.           
 4. Försäljningsförbud råder för bl.a.  ärtrör, stinkbomber, slangbellor, smällare, serpentinspray, laserpekare,      pilbågar, pilar, knivar, Soft Air gun, alla typer av vapen, pornografiska  artiklar, filmer och tidningar, märken, smycken och flaggor med rasistiska budskap, samt allt sådant som kan skada eller förarga marknadsbesökare.
 5. Överlåtelse av marknadsplats i andra hand är inte tillåten. Överbliven plats ska överlåtas till      knalleansvarig.
 6. Försäljning av annat varusortiment än som uppgetts vid anmälan, är inte tillåten. Om försäljare önskar sälja annat varusortiment ska tillstånd inhämtas av knalleansvarig i god tid före marknaden.
 7. Försäljare  är enligt lag skyldig att ha en väl synlig      skylt med firmanamn, adress, telefonnummer samt organisationsnummer eller personnummer.
 8. Exponering av varor får enbart ske inom markerat försäljningsutrymme. Varor utanför eller vid sidan av      försäljningsplatsen är inte tillåtet. Detta är inte hyrd försäljningsyta och kan inkräkta på gångväg, brandsäkerheten och skymma andra försäljare.  
 9. Försäljning får endast ske från hyrd plats.
 10. Städning av hyrd plats skall ske innan man lämnar marknaden. Kartonger viks ihop och skräp samlas i      plastsäckar. Kontakta knalleansvarig om du behöver fler plastsäckar. Container finns för skräpet mitt i marknadsområdet.   
 11. Förtäring av alkohol och droger är förbjudet.
 12. För livsmedelsförsäljare gäller  särskilt tillstånd från Sydnärkes miljöförvaltning.

Överträdelse av dess bestämmelser kan medföra avvisning från marknaden utan återbetalning av platshyra.

MULLHYTTEMARKEN

knalleansvarig

Berith Palmér

070-676 8395

Mullhyttemarken alltid 3.e helgen efter midsommar.